تبلیغات


شستشوي نما ساختمان

چرا شستشوي نما براي ساختمان ها مورد نياز است؟


موضوع زيبايي شناسي در ابتدا به ذهن مي رسد. در حالت کلي، يک آپارتمان تميز بهتر از يک آپارتمان کثيف به نظر مي رسد. يک ساختمان تميز جلوه اي مهمان نوازانه  و به اين ترتيب چشم انداز جذابي از املاک و مستغلات را در ذهن مردم ايجاد مي کند. درست همانطور که ما به ظاهر خود اهميت مي دهيم و سعي مي کنيم آن را تميز و مرتب نگه داريم، يک ساختمان نيز زماني که عاري از گرد و غبار ، آلودگي ها ، و ساير عوامل آزار دهنده باشد، زيباتر جلوه خواهد کرد و اغلب اين موارد در نماي آن بروز پيدا مي کند.


مطمئنا، همه نماها احتياج به رسيدگي و نگهداري مشابهي ندارند. موقعيت محل، عملکرد و شرايط جغرافيايي و جوي ساختمان، در تعيين ميزان تلاش براي دستيابي به ظاهر مطلوب، و احتياج يک سازه به شستشوي نما نقش مهمي ايفا مي کنند. کاربري آپارتمان را در نظر بگيريد: سازه هايي که ميزبان فعاليت هاي تجاري، تئاتر و يا مراکز خريد هستند اغلب به درجه اي بالاتر از پاکيزگي و نياز به شستشوي نما در مقايسه با ساختمان هايي که فعاليت هاي صنعتي يا کاربري مسکوني دارند، احتياج خواهند داشت.شستشوي نماي آسمان خراش هاعلاوه بر اين، هنگامي که تصميم مي گيريد تا براي پاکيزگي و شستشوي نما اقدام نماييد، ممکن است فقط يک بخشي از آن به عنوان مثال، قسمتي که از پياده رو ديده مي شود را مدنظر داشته باشيد. براي مثال، يک آسمان خراش در منهتن ممکن است فقط از زمين تا طبقه شش تميز شود، عمليات شستشوي نما به آن قسمت از نماي ساختمان محدود مي شود که توسط رهگذران در مناطق شلوغ قابل مشاهده است.


تميز کردن کف ها تنها يک جايگزين قابل قبول است ، در صورتي که ممکن است هزينه زيادي داشته باشد، همچنين شستشوي نما ساختمان به طور کامل در يک منطقه آلوده شهر، يک کار احمقانه مي باشد. در نهايت، فرآيند شستشوي نما يک ساختمان واقع در حومه شهر، معمولا نياز به تلاش کمتري در مقايسه با يک آپارتمان واقع در يک منطقه شهري در کلان شهرها دارد.


يک ساختمان روستايي ممكن است فقط نياز به خيسانده شدن توسط آب براي حذف آلاينده هاي خفيف (مانند خاک) داشته باشد، در حالي كه ساختمان هاي شهري به طور كلي نياز به اقدامات جدي تر براي تميز کاري براي حذف آلاينده هاي خطرناک بيشتر براي دستيابي به همان سطح پاكيزگي دارند.


در حالي که جنبه زيبايي شناسي آپارتمان دليل واضح و اصلي براي شستشوي نما ساختمان مي باشد، تلاش براي ارزيابي و تعمير نماي ساختمان دليل ديگري براي اين کار است. به عنوان مثال، هنگامي که نما در خاک و خاکستر قرار مي گيرد، تقريبا غيرممکن است که شرايط نماي سنگي را ارزيابي کنيد. براي تعيين مناطقي که نياز به لکه گيري، وصله زدن و يا تعمير اساسي دارند و يا در بعضي موارد حتي به منظور شناسايي صحيح عوامل مخرب، نماي آپارتمان بايد از کليه عناصري که مانع ارزيابي مناسب آنها مي شود، پاک شود.


يکي ديگر از انگيزه هاي اصلي در شستشوي نما ، تلاش براي حذف آلاينده هاي مضر مانند اکسيد گوگرد و نيتروژن و ديگر آلودگي هاي ناشي از باران هاي اسيدي از نماي آپارتمان است. اين آلاينده ها باعث تسريع روند تخريب نماي ساختمان مي شوند.چيزي فراتر از ظاهر


رطوبت علت اصلي فرسايش مصالح بنايي است. هنگامي که رطوبت همراه با نمک هاي محلول در آبهاي آلوده و يا گازهاي اتمسفر همراه مي شود، فرسايش سريع تر خواهد بود.


هنگامي که نمک محلول در آب حل مي شود، از طريق منافذ يا ترک ها به داخل مصالح بنايي حرکت مي کند. هنگامي که رطوبت تبخير مي شود، نمک کريستاليزه مي شود، فشار هاي فوق العاده اي را بر روي مصالح بنايي آورده و باعث فروپاشي آنها از درون مي شود. در نهايت، تميز کردن نماي آپارتمان اجازه مي دهد تا انتقال طبيعي رطوبت صورت گيرد.


براي مثال، رطوبت درون يک ديوار بنايي شده به دام افتاده است، اگر يک پوشش ضد آب مانع از خروج آن شود، در آنجا باقي خواهد ماند.


در اين مورد، چون رطوبت عامل اصلي فرسايش مصالح بنايي است، شستشوي نما شامل حذف پوشش ضد آب بر روي آن مي باشد که مي تواند جزء اصلي تلاش حرفه اي براي بازسازي و مقاوم سازي ساختمان باشد.پيچ و رولپلاک نماي ساختمانمنبع این نوشته : منبع